Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0153(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0145/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0145/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 19
CRE 09/05/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0176

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

7.4. Αυτοκινητοβιομηχανίες: έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά («Οδηγία-πλαίσιο») [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0176)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου