Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0189/2007

Debatter :

PV 09/05/2007 - 10
PV 09/05/2007 - 11
CRE 09/05/2007 - 11

Omröstningar :

PV 10/05/2007 - 7.14
CRE 10/05/2007 - 7.14
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 10 maj 2007 - Bryssel

7.14. Förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 och B6-0198/2007

Debatten hölls den 25.04.2007 (punkt 21 i protokollet av den 25.04.2007).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0189/2007

(ersätter B6-0189/2007, B6-0193/2007 och B6-0197/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker och Magda Kósáné Kovács för PSE-gruppen,

Bernard Lehideux och Jan Jerzy Kułakowski för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter och Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0185)

(Resolutionsförslag B6-0198/2007 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

- Före omröstningen yttrade sig Philip Bushill-Matthews om PPE-DE-gruppens ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy