Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel

7. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


7.1. Vereenvoudiging van de communautaire wetgeving (wijziging van het Reglement) (wijziging van het Reglement van het Europees Parlement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.2. Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg ***II (stemming)

7.3. Vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten ***II (stemming)

7.4. Automobielindustrie: goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***II (stemming)

7.5. Installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens ***I (stemming)

7.6. Samenstelling van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering (stemming)

7.7. Top EU/Rusland (stemming)

7.8. De hervormingen in de Arabische wereld: welke strategie voor de Europese Unie? (stemming)

7.9. Hoorn van Afrika: een regionaal politiek EU-partnerschap voor vrede, veiligheid en ontwikkeling (stemming)

7.10. Evaluatie Euratom - 50 jaar Europees kernenergiebeleid (stemming)

7.11. Bescherming van het milieu tegen straling na het neerstorten van een militair vliegtuig in Groenland (verzoekschrift nr. 720/2002) (stemming)

7.12. Huisvesting en regionaal beleid (stemming)

7.13. Bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de EU (stemming)

7.14. Versterking van de Europese wetgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid