Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 mai 2007 - Bruxelles

8. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Reuniune la nivel înalt UE-Rusia - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski şi Mario Borghezio

Raport Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Raport Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke şi Marco Cappato

Raport Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė şi Paul Rübig

Aviz juridic - Politica de confidențialitate