Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Οι Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Παναγιώτης Μπεγλίτης και Νικόλαος Σηφουνάκης αναφέρουν ότι, για λόγους τεχνικής φύσεως, δεν κατέστη δυνατό να ψηφίσουν όσον αφορά την Έκθεση Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007

Ο Jacek Protasiewicz αναφέρει ότι, για λόγους τεχνικής φύσεως, δεν κατέστη δυνατό να ψηφίσει επί της τροπολογίας 5 στο κοινό ψήφισμα όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (RC-B6-0190/2007/rev).

Ο Renato Brunetta αναφέρει ότι, για λόγους τεχνικής φύσεως, δεν κατέστη δυνατό να ψηφίσει επί της τροπολογίας 5 όσον αφορά την Έκθεση Diana Wallis - A6-0156/2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου