Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel

9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis en Nikolaos Sifunakis hebben medegedeeld dat zij om technische redenen niet hadden kunnen stemmen over het Verslag Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007

Jacek Protasiewicz heeft medegedeeld dat hij om technische redenen niet had kunnen stemmen over amendement 5 op de gezamenlijke resolutie over de Top EU/Rusland (RC-B6-0190/2007/rev).

Renato Brunetta heeft medegedeeld dat hij hij om technische redenen niet had kunnen stemmen over amendement 5 op het Verslag Diana Wallis - A6-0156/2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid