Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 maj 2007 - Bryssel

9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis och Nikolaos Sifunakis meddelade att de av tekniska skäl inte hade kunnat rösta om betänkandet av Marie-Line Reynaud – A6-0143/2007.

Jacek Protasiewicz meddelade att han av tekniska skäl inte hade kunnat rösta om ändringsförslag 5 till den gemensamma resolutionen om: Toppmöte EU/Ryssland (RC-B6-0190/2007/rev).

Renato Brunetta meddelade att han av tekniska skäl inte hade kunnat rösta om ändringsförslag 5 till betänkandet av Diana Wallis - A6-0156/2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy