Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel

11. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid