Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 10. mai 2007 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine
 5.Eluasemed ja regionaalpoliitika - Tulevase regionaalpoliitika panus ELi innovatsioonisuutlikkuse suurendamisse (arutelu)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Hääletused
  
7.1.Ühenduse õigusaktide lihtsustamine (kodukorra muutmine) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel ***II (hääletus)
  
7.3.Kinnispakkides olevate toodete nimikogused ***II (hääletus)
  
7.4.Mootorsõidukite ja nende haagiste ühtlustatud kinnitus ***II (hääletus)
  
7.5.Raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamine ***I (hääletus)
  
7.6.Kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamine (hääletus)
  
7.7.ELi ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)
  
7.8.Reformid araabia maailmas: milline on Euroopa Liidu strateegia? (hääletus)
  
7.9.Somaali poolsaar: Euroopa Liidu piirkondlik poliitiline koostöö rahu, julgeoleku ja arengu tagamiseks (hääletus)
  
7.10.Hinnang Euratomile - 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat (hääletus)
  
7.11.Keskkonna kaitse kiirguse eest pärast sõjalennuki allakukkumist Gröönimaal (petitsioon 720/2002) (hääletus)
  
7.12.Eluasemed ja regionaalpoliitika (hääletus)
  
7.13.Tulevase regionaalpoliitika panus ELi innovatsioonisuutlikkuse suurendamisse (hääletus)
  
7.14.Euroopa õigusaktide täiustamine seoses töötajate teavitamisega ja nendega konsulteerimisega (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus
 11.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (136 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)       
 
Protokoll (126 kb) Kohalolijate nimekiri (21 kb) Hääletuste tulemused (564 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1082 kb) 
 
Protokoll (166 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (188 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (349 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika