Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Huisvesting en regionaal beleid - Bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de EU (debat)
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.Vereenvoudiging van de communautaire wetgeving (wijziging van het Reglement) (wijziging van het Reglement van het Europees Parlement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg ***II (stemming)
  
7.3.Vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten ***II (stemming)
  
7.4.Automobielindustrie: goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***II (stemming)
  
7.5.Installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens ***I (stemming)
  
7.6.Samenstelling van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering (stemming)
  
7.7.Top EU/Rusland (stemming)
  
7.8.De hervormingen in de Arabische wereld: welke strategie voor de Europese Unie? (stemming)
  
7.9.Hoorn van Afrika: een regionaal politiek EU-partnerschap voor vrede, veiligheid en ontwikkeling (stemming)
  
7.10.Evaluatie Euratom - 50 jaar Europees kernenergiebeleid (stemming)
  
7.11.Bescherming van het milieu tegen straling na het neerstorten van een militair vliegtuig in Groenland (verzoekschrift nr. 720/2002) (stemming)
  
7.12.Huisvesting en regionaal beleid (stemming)
  
7.13.Bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de EU (stemming)
  
7.14.Versterking van de Europese wetgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (137 kb) Presentielijst (56 kb)       
 
Notulen (125 kb) Presentielijst (21 kb) Stemmingsuitslagen (572 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1082 kb) 
 
Notulen (172 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (180 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (350 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid