Indiċi 
Minuti
PDF 172kWORD 147k
Il-Ħamis, 10 ta' Mejju 2007 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill
 4.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 5.Il-politika tad-djar u l-politika reġjonali - Il-kontribuzzjonijiet tal-politika reġjonali futura għall-kapaċità ta' innovazzjoni ta' l-UE (dibattitu)
 6.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità (emendi lir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Trasport tal-passiġieri bil-ferrovija u bit-triq: obbligi ta' servizz pubbliku ***II (votazzjoni)
  
7.3.Regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti ppakkjati minn qabel ***II (votazzjoni)
  
7.4.L-industrija tal-karrozzi: regoli armonizzati għal vetturi, karrijiet u sistemi ***II (votazzjoni)
  
7.5.Retrofitting ta' mirja fuq vetturi tat-tagħbija tqal ***I (votazzjoni)
  
7.6.Kompożizzjoni tal-Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima (votazzjoni)
  
7.7.Laqgħa għolja bejn l-UE u r-Russja (votazzjoni)
  
7.8.Ir-riformi fid-dinja Għarbija: liema strateġija għall-Unjoni Ewropea? (votazzjoni)
  
7.9.Il-qarn ta' l-Afrika: Sħubija politika reġjonali ta' l-UE għall-paċi, is-sigurta' u l-iżvilupp (votazzjoni)
  
7.10.Euratom - Bilanċ ta' 50 sena ta' politika Ewropea fil-qafas ta' l-enerġija nukleari (votazzjoni)
  
7.11.Il-protezzjoni ta' l-ambjent mir-radjazzjoni wara t-tiġrif ta' ajruplan militari fi Greenland (Petizzjoni Nru 720/2002) (votazzjoni)
  
7.12.Il-politika tad-djar u l-politika reġjonali (votazzjoni)
  
7.13.Il-kontribuzzjonijiet tal-politika reġjonali futura għall-kapaċità ta' innovazzjoni ta' l-UE (votazzjoni)
  
7.14.Tisħiħ tal-liġi Ewropea fil-qasam ta' l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 10.Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 12.Dati għas-seduti li jmiss
 13.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Luisa MORGANTINI
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali (07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 11/2007 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2007)0371 - C6-0117/2007 - 2007/2098(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka. (09032/2007 - C6-0119/2007 - 2007/0806(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-Aġenzija Fornitriċi Euratom (COM(2007)0108 - C6-0120/2007 - 2007/0042(CNS))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

ITRE, CONT

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 12/2007 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2007)0558 - C6-0121/2007 - 2007/2099(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 13/2007 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2007)0559 - C6-0122/2007 - 2007/2100(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (KE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1653/2004 dwar ir-regolament finanzjarju standard għall-aġenziji eżekuttivi skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond tas-Solidarjetà ta' l-UE skond il-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja tajba (COM(2007)0149 - C6-0124/2007 - 2007/2068(ACI))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0138 - C6-0125/2007 - 2007/0048(CNS))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mirja li juru wara ta' tratturi bir-roti ta' l-agrikoltura jew tal-foresterija (Verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI


3. Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopja ċċertifikata tad-dokument li ġej:

- dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-ħamsin anniversarju mill-iffirmar tat-Trattati ta' Ruma.


4. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 10/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370).

Wara li għarrfet il-parir tal-Kunsill, hija awtorizzat b'mod parzjali t-trasferiment bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25.6.2002, kif kien modifikat fit-13.12.2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 12/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0121/2007 - SEC(2007)0558).

Hija rrifjutat il-parti relatata ma' l-Artikolu 19 10 03: Koperazzjoni mal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw li jinsabu fil-Lvant tal-Ġordanja.

Hija esprimiet opinjoni favorevoli, bi qbil ma' l-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju tal-25.6.2002, kif kien modifikat fit-13.12.2006, skond il-klassifika li jmiss:

Oriġini tal-krediti:

Mill-kapitolu – 01 04 Operazzjonijiet u strumenti finanzjarji

Punt 01.0401 – 01 04 01 13 Riserva għal għotjiet u garanziji ta' l-għotjiet favur u għal pajjiżi terzi

            - 65 000 000 euro CE/CP

Destinazzjoni tal-krediti:

Għall-kapitolu – 19.08 Politika Ewropea għall-viċinanza u r-relazzjonijiet mar-Russja

Punt – 19 08 01 02 Politika Ewropea għall-viċinanza u sħubija – Għajnuna finanzjarja għall-Palestina, għall-Proċess ta' Paċi u għall-UNRWA

            65 000 000 euro CE/CP


5. Il-politika tad-djar u l-politika reġjonali - Il-kontribuzzjonijiet tal-politika reġjonali futura għall-kapaċità ta' innovazzjoni ta' l-UE (dibattitu)

Rapport dwar il-politika tad-djar u l-politika reġjonali [ 2006/2108(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Rapport dwar il-politika reġjonali futura għall-kapaċità ta' innovazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea [ 2006/2104(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria ippreżenta r-rapport.

Mieczysław Edmund Janowski ippreżenta r-rapport.

Tkellem Danuta Hübner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Lambert van Nistelrooij f'isem il-grupp PPE-DE, Alain Hutchinson f'isem il-grupp PSE, Jean Marie Beaupuy f'isem il-grupp ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-grupp UEN, Gisela Kallenbach f'isem il-grupp Verts/ALE, Pedro Guerreiro f'isem il-grupp GUE/NGL, Hélène Goudin f'isem il-grupp IND/DEM, Carl Lang f'isem il-grupp ITS, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain u Elisabeth Schroedter.

IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski u Danuta Hübner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7_12 tal-Minuti ta' 10_05_2007 u l-punt 7_13 tal-Minuti ta' 10_05.2007.


IPPRESIEDA Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

6. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Françoise Castex u Manuel Medina Ortega għarrfu li kienu preżenti iżda li isimhom ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


7.1. Simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità (emendi lir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar xi emendi meħtieġa lir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew sabiex jiġu adattati il-proċeduri interni mal-ħtiġijiet ta' simplifiklazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Komunita' [ 2005/2238(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0173)


7.2. Trasport tal-passiġieri bil-ferrovija u bit-triq: obbligi ta' servizz pubbliku ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi pubbliċi tat-trasport għall-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq u li tħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2007)0174)

Tkellmu:

- Mathieu Grosch, f'isem Willi Piecyk, ippropona l-emendi orali ma' l-emendi 66 u 67, li ma ġewx aċċettati, peress li aktar minn 40 Membru rrifjutaw li jitqiesu (Mathieu Grosch b'hekk indika li l-verżjoni bl-Ingliż ta' l-emendi 66 u 67 hija dik valida);

- Paolo Costa dwar l-emenda orali ma' l-emenda 66;

- Erik Meijer, rapporteur, dwar l-emendi 66 u 67.


7.3. Regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti ppakkjati minn qabel ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni mwaqqfa mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti ppakkjati minn qabel, li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2007)0175)


7.4. L-industrija tal-karrozzi: regoli armonizzati għal vetturi, karrijiet u sistemi ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ("Direttiva Kwadru") [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2007)0176)


7.5. Retrofitting ta' mirja fuq vetturi tat-tagħbija tqal ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-retrofitting ta’ mirja fuq vetturi tat-tagħbija tqal irreġistrati fil-Komunità [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0124/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0177)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0177)


7.6. Kompożizzjoni tal-Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima (votazzjoni)

Mozzjonijiet tal-Konferenza tal-Presidenti dwar il-kompożizzjoni tal-kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima

(ara l-Anness tal-Minuti ta' 09.05.2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONIJIET TAL-KONFERENZA TAL-PRESIDENTI

Adottata


7.7. Laqgħa għolja bejn l-UE u r-Russja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 u B6-0196/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0190/2007/rev.

(flokB6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 u B6-0196/2007):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen u Bogdan Klich f'isem il-grupp PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna u Panagiotis Beglitis f'isem il-grupp PSE,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-grupp UEN,

André Brie u Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL

Il-grupp ALDE irtira l-firma tiegħu tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni.

Adottata (P6_TA(2007)0178)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0192/2007 waqgħet.)

Tkellmu:

- Charles Tannock ippropona emenda orali mal-paragrafu 2, li ġiet aċċettata;

- Daniel Cohn-Bendit ippropona emenda orali ma' l-emenda 11, li ma ġietx aċċettata, aktar minn 40 Membru opponew li titqies;

- Bart Staes ippropona emenda orali mal-paragrafu 11 li ma ġietx aċċettata, aktar minn 40 Membru opponew li titqies.


7.8. Ir-riformi fid-dinja Għarbija: liema strateġija għall-Unjoni Ewropea? (votazzjoni)

Rapport dwar ir-riformi fid-dinja Għarbija: liema strateġija għall-Unjoni Ewropea? [2006/2172(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michel Rocard (A6-0127/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0179)

Tkellmu:

- Marco Cappato ippreżenta emenda orali ma' l-emenda 19 u ma' l-emenda 14/rev (iż-żewġ emendi orali ġew aċċettati);

- Véronique De Keyser dwar l-emenda 14/rev li ġiet modifikata;

- Marco Cappato indika li l-verżjoni bil-Franċiż ta' l-emenda 20 hija dik valida;

- Véronique De Keyser ippreżenta emenda orali ma' l-emenda 21, li ma ġietx aċċettata, aktar minn 40 Membru opponew li titqies;

- Antonio Tajani u Marco Cappato dwar l-emenda orali ta' Véronique De Keyser, u Véronique De Keyser biex tipproponi r-rifjut ta' l-emenda 21.


7.9. Il-qarn ta' l-Afrika: Sħubija politika reġjonali ta' l-UE għall-paċi, is-sigurta' u l-iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar il-qarn ta' l-Afrika: sħubija politika reġjonali ta' l-UE għall-paċi, is-sigurta' u l-iżvilupp [2006/2291(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0180)


7.10. Euratom - Bilanċ ta' 50 sena ta' politika Ewropea fil-qafas ta' l-enerġija nukleari (votazzjoni)

Rapport dwar l-Euratom - Bilanċ ta' 50 sena ta' politika Ewropea fil-qafas ta' l-enerġija nukleari [ 2006/2230(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0181)


7.11. Il-protezzjoni ta' l-ambjent mir-radjazzjoni wara t-tiġrif ta' ajruplan militari fi Greenland (Petizzjoni Nru 720/2002) (votazzjoni)

Rapport dwar il-konsegwenzi ta' l-inċident ta' l-ajru ta' Thule ta' l-1968 għas-saħħa pubblika (Petizzjoni Nru 720/2002) [2006/2012(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0156/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0182)


7.12. Il-politika tad-djar u l-politika reġjonali (votazzjoni)

Rapport dwar il-politika tad-djar u l-politika reġjonali [ 2006/2108(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0183)


7.13. Il-kontribuzzjonijiet tal-politika reġjonali futura għall-kapaċità ta' innovazzjoni ta' l-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-politika reġjonali futura għall-kapaċità ta' innovazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea [ 2006/2104(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0184)


7.14. Tisħiħ tal-liġi Ewropea fil-qasam ta' l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 u B6-0198/2007

Id-dibattitu sar fid-data 25.04.2007 (punt 21 tal- Minuti ta' 25.04.2007).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0189/2007

(flok B6-0189/2007, B6-0193/2007 u B6-0197/2007):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker u Magda Kósáné Kovács f'isem il-grupp PSE,

Bernard Lehideux u Jan Jerzy Kułakowski f'isem il-grupp ALDE,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter u Sepp Kusstatscher f'isem il-grupp Verts/ALE

Adottata (P6_TA(2007)0185)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0198/2007 waqgħet.)

Tkellmu:

- Philip Bushill-Matthews, qabel il-votazzjoni, dwar il-pożizzjoni tal-Grupp PPE-DE.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Laqgħa għolja bejn l-UE u r-Russja - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski u Mario Borghezio

Rapport Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Rapport Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke u Marco Cappato

Rapport Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė u Paul Rübig


9. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis u Nikolaos Sifunakis indikaw li, għall-raġunijiet tekniċi, huma ma setgħux jivvutaw dwar ir- Rapport Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007

Jacek Protasiewicz indika li għall-raġunijiet tekniċi, hu ma setgħax jivvota dwar l-emenda 5 għar-riżoluzzjoni komuni dwar il- Laqgħa għolja bejn l-UE u r-Russja (RC-B6-0190/2007/rev).

Renato Brunetta indika li għall-raġunijiet tekniċi, hu ma setgħax jivvota dwar l-emenda 5 għar-Rapport Diana Wallis - A6-0156/2007.


10. Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Ashley Mote ippreżenta lill-Presidenza t-talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari tiegħu fil-qafas tal-proċedura ġudizzjarja attwali fir-Renju Unit.

It-talba ġiet mgħoddija lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI, skond l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta' Proċedura.


11. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


12. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 21.05.2007 sa 24.05.2007.


13. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.30.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Avviż legali - Politika tal-privatezza