Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 21. mája 2007 - Štrasburg

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Othmar Karas informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil rokovania dňa 10.5.2007, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia