Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 maj 2007 - Strasbourg

14. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Fullständigt förhandlingsreferat

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Edit Bauer, Gary Titley, Toomas Savi, Leopold Józef Rutowicz, Milan Horáček, Thomas Mann, Manuel Medina Ortega, Péter Olajos, Glyn Ford, Eduard Raul Hellvig, Ryszard Czarnecki, Monica Frassoni, Georgios Karatzaferis, Dimitar Stoyanov och László Surján.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Georgios Papastamkos, Marc Tarabella, Marie Anne Isler Béguin, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Pedro Guerreiro, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Csaba Sándor Tabajdi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Monica Maria Iacob-Ridzi, Willy Meyer Pleite, Tunne Kelam, Petr Duchoň, Vladimír Maňka och Gerard Batten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy