Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2275(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0173/2007

Внесени текстове :

A6-0173/2007

Разисквания :

PV 21/05/2007 - 15
CRE 21/05/2007 - 15

Гласувания :

PV 23/05/2007 - 5.6
CRE 23/05/2007 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0201

Протокол
Понеделник, 21 май 2007 г. - Страсбург

15. Влияние и последици от изключването на здравните услуги от директивата за услугите на вътрешния пазар (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад за влиянието и последиците от изключването на здравните услуги от директивата за услугите на вътрешния пазар [2006/2275(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

Bernadette Vergnaud представи доклада.

Изказа се Markos Kyprianou (член на Комисията).

Изказа се Harald Ettl (докладчик по становището на комисията EMPL).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Jules Maaten (докладчик по становището на комисията ENVI), Charlotte Cederschiöld, от името на групата PPE-DE, Evelyne Gebhardt, от името на групата PSE, Toine Manders, от името на групата ALDE, Pierre Jonckheer, от името на групата Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Marianne Thyssen, Robert Goebbels, Антония Първанова, Kartika Tamara Liotard, Jeffrey Titford, Malcolm Harbour, Harlem Désir, Eva-Britt Svensson, Othmar Karas, Edit Herczog, Dimitrios Papadimoulis, Zuzana Roithová, Barbara Weiler, Milan Gaľa, Maria Matsouka, Markos Kyprianou и Robert Goebbels.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказа се Markos Kyprianou.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 23.05.2007.

Правна информация - Политика за поверителност