Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2275(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0173/2007

Predkladané texty :

A6-0173/2007

Rozpravy :

PV 21/05/2007 - 15
CRE 21/05/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 23/05/2007 - 5.6
CRE 23/05/2007 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0201

Zápisnica
Pondelok, 21. mája 2007 - Štrasburg

15. Vplyv a dôsledky vylúčenia zdravotníckych služieb z rozsahu pôsobnosti smernice o službách na vnútornom trhu (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Vplyv a dôsledky vylúčenia zdravotníckych služieb z rozsahu pôsobnosti smernice o službách na vnútornom trhu [2006/2275(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

Bernadette Vergnaud uviedla správu.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie)

V rozprave vystúpil Harald Ettl (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jules Maaten (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Charlotte Cederschiöld za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Toine Manders za skupinu ALDE, Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Marianne Thyssen, Robert Goebbels, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Jeffrey Titford, Malcolm Harbour, Harlem Désir, Eva-Britt Svensson, Othmar Karas, Edit Herczog, Dimitrios Papadimoulis, Zuzana Roithová, Barbara Weiler, Milan Gaľa, Maria Matsouka, Markos Kyprianou a Robert Goebbels.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 23.05.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia