Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2275(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0173/2007

Ingivna texter :

A6-0173/2007

Debatter :

PV 21/05/2007 - 15
CRE 21/05/2007 - 15

Omröstningar :

PV 23/05/2007 - 5.6
CRE 23/05/2007 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0201

Protokoll
Måndagen den 21 maj 2007 - Strasbourg

15. Effekterna och konsekvenserna av att undanta vårdtjänster från direktivet om tjänster på den inre marknaden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om effekterna och konsekvenserna av att undanta vårdtjänster från direktivet om tjänster på den inre marknaden [2006/2275(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

Bernadette Vergnaud redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen)

Talare: Harald Ettl (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Jules Maaten (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Charlotte Cederschiöld för PPE-DE-gruppen, Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Marianne Thyssen, Robert Goebbels, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Jeffrey Titford, Malcolm Harbour, Harlem Désir, Eva-Britt Svensson, Othmar Karas, Edit Herczog, Dimitrios Papadimoulis, Zuzana Roithová, Barbara Weiler, Milan Gaľa, Maria Matsouka, Markos Kyprianou och Robert Goebbels.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 23.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy