Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2233(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0089/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0089/2007

Συζήτηση :

PV 21/05/2007 - 16
CRE 21/05/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0195

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

16. Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 [2006/2233(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αδάμος Αδάμου (A6-0089/2007)

Ο Αδάμος Αδάμου παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει : Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Ιωάννης Γκλαβάκης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Anne Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Justas Vincas Paleckis και Joe Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου