Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2233(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0089/2007

Ingivna texter :

A6-0089/2007

Debatter :

PV 21/05/2007 - 16
CRE 21/05/2007 - 16

Omröstningar :

PV 22/05/2007 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0195

Protokoll
Måndagen den 21 maj 2007 - Strasbourg

16. Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 [2006/2233(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

Adamos Adamou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Thijs Berman (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Ioannis Gklavakis (föredragande av yttrande från utskottet PECH), John Bowis för PPE-DE-gruppen, Anne Ferreira för PSE-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Justas Vincas Paleckis och Joe Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 22.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy