Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0180/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0180/2007

Συζήτηση :

PV 21/05/2007 - 17
CRE 21/05/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0187

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

17. Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) ***III (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE +) [PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] . Εισηγήτρια: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

Η Marie Anne Isler Béguin παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει : ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν :οι Cristina Gutiérrez-Cortines, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Edite Estrela και Leopold Józef Rutowicz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει : η Karin Scheele.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου