Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0129(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0125/2007

Teksty złożone :

A6-0125/2007

Debaty :

PV 21/05/2007 - 18
CRE 21/05/2007 - 18

Głosowanie :

PV 22/05/2007 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0190

Protokół
Poniedziałek, 21 maja 2007 r. - Strasburg

18. Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE [COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Anne Laperrouze przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Robert Sturdy w imieniu grupy PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann w imieniu grupy PSE, Henrik Lax w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Péter Olajos, Kathy Sinnott, Christa Klaß, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik, Bernadette Bourzai (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI) i Joe Borg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 22.05.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności