Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0262(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0161/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0161/2007

Συζήτηση :

PV 21/05/2007 - 21
CRE 21/05/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0192

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

21. Αλιευτική σύμπραξη ΕΚ/Δανία και Γροιλανδία * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της Δανίας και της Τοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου [COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Joop Post (A6-0161/2007)

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Joop Post παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Helga Trüpel (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Catherine Stihler και Joe Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου