Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 21 mei 2007 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten
 5.Een groene waterstofeconomie en een derde industriële revolutie in Europa (schriftelijke verklaring)
 6.Ingekomen stukken
 7.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 8.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 9.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 10.Verzoekschriften
 11.Kredietoverschrijvingen
 12.Opgave van financiële belangen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 15.Impact en gevolgen van uitsluiting van gezondheidsdiensten uit de richtlijn betreffende diensten op de interne markt (debat)
 16.Tot staan brengen van het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 (debat)
 17.Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) ***III (debat)
 18.Milieukwaliteitsnormen op het gebied van waterbeleid ***I (debat)
 19.Daphne III-programma: specifiek programma ter bestrijding van geweld ***II (debat)
 20.Impact en gevolgen van het structuurbeleid voor de samenhang in de EU (debat)
 21.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG-Denemarken/Groenland * (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (128 kb) Presentielijst (55 kb) 
 
Notulen (142 kb) Presentielijst (34 kb) 
 
Notulen (187 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid