Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg

3. Föredragningslista
CRE

Betänkande Giuseppe Gargani A6-0179/2007 om valprövning av Beniamino Donnici hade förts upp på föredragningslistan för onsdagen den 23 maj 2007 kl. 21.00, före betänkande Gierek (A6-0159/2007).

Tidsfrist för inlämning av ändringsförslag: 23.05.2007 kl. 10.00

Omröstning: 24.05.2007.

°
° ° °

Talare: Carlos Carnero González som uppmanade Europaparlamentets talman att i likhet med FN:s generalsekreterare kräva ett slut på våldet i Libanon (tjänstgörande talman svarade att uppmaningen skulle vidarebefordras till parlamentets talman).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy