Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 22. maj 2007 - Strasbourg

4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra medlemmerne

1.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om overvågning af moskeer og imamernes pålidelighed (B6-0203/2007)

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, CULT

1.2) følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 114):

- Jelko Kacin, for ALDE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Serbien (B6-0202/2007)

henvist til:

korr.udv. :

AFET

2) fra Forligsudvalget

- Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljøet (Life+) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik