Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 22. toukokuuta 2007 - Strasbourg

4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) jäseniltä:

1.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys moskeijoiden valvonnasta ja imaamien luotettavuudesta (B6-0203/2007)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

FEMM, CULT

1.2) ehdotukset suositukseksi (työjärjestyksen 114 artikla):

- Jelko Kacin, ALDE-ryhmän puolesta. Ehdotus suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin ja Serbian suhteista (B6-0202/2007)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AFET

2) sovittelukomitealta:

- Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö