Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2007 m. gegužės 22 d. - Strasbūras

4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento narių:

1.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mečečių stebėjimo ir imamų patikimumo (B6-0203/2007)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM, CULT

1.2) pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis)

- Jelko Kacin, ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Serbijos santykių (B6-0202/2007)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

2) iš Taikinimo komiteto

- Κomiteto patvirtintas bendras tekstas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE +) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))

Teisinė informacija - Privatumo politika