Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg

4. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) poslancov

1.1) návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o sledovaní mešít a dôveryhodnosti imámov (B6-0203/2007)

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

FEMM, CULT

1.2) návrhy odporúčaní (článok 114 rokovacieho poriadku)

- Jelko Kacin, za skupinu ALDE. Návrh odporúčania pre Radu k vzťahom medzi Európskou úniou a Srbskom (B6-0202/2007)

pridelené

gestorský :

AFET

2) Zmierovacieho výboru

- Spoločný text schválený Zmierovacím výborom o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia