Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg

4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från ledamöterna

1.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om övervakning av moskéer och imamernas trovärdighet (B6-0203/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM, CULT

1.2) förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

- Jelko Kacin, för ALDE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien (B6-0202/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

2) från förlikningskommittén

- Gemensamt utkast som godkänts av förlikningskommittén om Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella instrumentet för miljön (Life+) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy