Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 22 maja 2007 r. - Strasburg

5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Sprawa kanału "Radio Caracas TV" w Wenezueli

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Wenezueli (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo i Athanasios Pafilis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie RCTV w Wenezueli (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Wenezueli (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni i Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie RCTV w Wenezueli (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie RCTV w Wenezueli (B6-0231/2007);

II. Prawa człowieka w Syrii

- Pasqualina Napoletano i Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Syrii (B6-0212/2007);

- André Brie i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie praw człowieka w Syrii (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE w sprawie Syrii (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie praw człowieka w Syrii (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Syrii (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Syrii (B6-0232/2007);

III. Prawa człowieka w Sudanie   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie skazania na śmierć w Sudanie Amouny Abdallah Daldoum i Sadii Idries Fadul (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Sudanie (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti i Glenys Kinnock w imieniu grupy PSE, w sprawie praw człowieka w Sudanie (B6-0211/2007);

- Fiona Hall i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie ukamienowania dwóch sudańskich kobiet oskarżonych o cudzołóstwo (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie praw człowieka w Sudanie (B6-0225/2007);

- Margrete Auken i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie praw człowieka w Sudanie (B6-0228/2007);

IV. Sprawa Prezesa Banku Światowego

- Miguel Portas i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Paula Wolfowitza (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano i Pervenche Berès w imieniu grupy PSE, w sprawie kryzysu w Banku Światowym (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji Paula Wolfowitza, prezesa Banku Światowego (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie afery dotyczącej prezesa Banku Światowego (B6-0230/2007).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności