Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg

5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Prípad siete "Radio Caracas TV" vo Venezuele

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o Venezuele (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo a Athanasios Pafilis za skupinu GUE/NGL, o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o Venezuele (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni a Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele (B6-0231/2007);

II. Ľudské práva v Sýrii

- Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser za skupinu PSE, o situácii v Sýrii (B6-0212/2007);

- André Brie a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o ľudských právach v Sýrii (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis za skupinu ALDE o Sýrii (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o ľudských právach v Sýrii (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrii (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, o ľudských právach v Sýrii (B6-0232/2007);

III. Ľudské práva v Sudáne   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, o odsúdení na smrť ukameňovaním Amúny Abdallah Daldúmovej a Sadíe Idrís Fadúlovej (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o ľudských právach v Sudáne (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti a Glenys Kinnock za skupinu PSE, o ľudských právach v Sudáne (B6-0211/2007);

- Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o odsúdení na smrť ukameňovaním dvoch sudánskych žien obvinených z nevery (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o ľudských právach v Sudáne (B6-0225/2007);

- Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o ľudských právach v Sudáne (B6-0228/2007);

IV. Kauza prezidenta Svetovej banky

- Miguel Portas a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Paulovi Wolfowitzovi (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano a Pervenche Berès za skupinu PSE, o kríze v Svetovej banke (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis za skupinu ALDE, o situácii Paula Wolfowitza, prezidenta Svetovej banky (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, o prípade «Prezident Svetovej banky» (B6-0230/2007).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia