Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg

5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. TV-kanalen "Radio Caracas Televisión" i Venezuela

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om Venezuela (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo och Athanasios Pafilis för GUE/NGL-gruppen, om tv-kanalen RCTV i Venezuela (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om Venezuela (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni och Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, om tv-kanalen RCTV i Venezuela (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om tv-kanalen RCTV i Venezuela. (B6-0231/2007);

II. Mänskliga rättigheter i Syrien

- Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser för PSE-gruppen, om situationen i Syrien (B6-0212/2007);

- André Brie och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Syrien (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis för ALDE-gruppen om Syrien (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Syrien (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de de mänskliga rättigheterna i Syrien (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Syrien (B6-0232/2007);

III. Mänskliga rättigheter i Sudan   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, om dödsdomarna i Sudan mot Amouna Abdallah Daldoum och Sadia Idries Fadul (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Sudan (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti och Glenys Kinnock för PSE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Sudan (B6-0211/2007);

- Fiona Hall och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om steningen av två sudanesiska kvinnor som anklagas för äktenskapsbrott (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Sudan (B6-0225/2007);

- Margrete Auken och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Sudan (B6-0228/2007);

IV. Affären med Världsbankschefen

- Miguel Portas och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om Paul Wolfowitz (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano och Pervenche Berès för PSE-gruppen, om krisen som skakar Världsbanken (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om turerna kring Världsbankens chef Paul Wolfowitz (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, om affären med Världsbankschefen (B6-0230/2007).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy