Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2292(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0149/2007

Внесени текстове :

A6-0149/2007

Разисквания :

PV 22/05/2007 - 6
CRE 22/05/2007 - 6

Гласувания :

PV 22/05/2007 - 9.11
CRE 22/05/2007 - 9.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0196

Протокол
Вторник, 22 май 2007 г. - Страсбург

6. Глобална Европа - Външни аспекти на конкурентността (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Глобална Европа - Външни аспекти на конкурентността [2006/2292(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary представи доклада.

Изказа се Peter Mandelson (член на Комисията).

Изказаха се: Benoît Hamon (докладчик по становището на комисията ECON), от името на групата PSE, Syed Kamall, от името на групата PPE-DE, Elisa Ferreira, от името на групата PSE, Ignasi Guardans Cambó, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Pierre Jonckheer, от името на групата Verts/ALE, Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, Graham Booth, от името на групата IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, от името на групата ITS, Roger Helmer, независим член на ЕП, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir и Jan Tadeusz Masiel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказаха се: Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford и Peter Mandelson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.11 от протокола от 22.05.2007.

Правна информация - Политика за поверителност