Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2292(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0149/2007

Ingediende teksten :

A6-0149/2007

Debatten :

PV 22/05/2007 - 6
CRE 22/05/2007 - 6

Stemmingen :

PV 22/05/2007 - 9.11
CRE 22/05/2007 - 9.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0196

Notulen
Dinsdag 22 mei 2007 - Straatsburg

6. Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen (debat)
CRE

Verslag over Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen [2006/2292(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Peter Mandelson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Benoît Hamon (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Syed Kamall, namens de PPE-DE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de PSE-Fractie, Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Pierre Jonckheer, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, namens de ITS-Fractie, Roger Helmer, niet-ingeschrevene, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir en Jan Tadeusz Masiel.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford en Peter Mandelson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 22.05.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid