Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2292(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0149/2007

Ingivna texter :

A6-0149/2007

Debatter :

PV 22/05/2007 - 6
CRE 22/05/2007 - 6

Omröstningar :

PV 22/05/2007 - 9.11
CRE 22/05/2007 - 9.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0196

Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg

6. EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter [2006/2292(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Benoît Hamon (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Syed Kamall för PPE-DE-gruppen, Elisa Ferreira för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, Graham Booth för IND/DEM-gruppen, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea för ITS-gruppen, Roger Helmer, grupplös, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir och Jan Tadeusz Masiel.

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford och Peter Mandelson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 22.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy