Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2236(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0088/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0088/2007

Συζήτηση :

PV 22/05/2007 - 7
CRE 22/05/2007 - 7

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2007 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0203

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

7. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο [2006/2236(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A6-0088/2007)

Ο David Martin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει : ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : οι Margrietus van den Berg (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Γεώργιος Παπαστάμκος, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi και Peter Mandelson.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου