Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2236(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0088/2007

Ingivna texter :

A6-0088/2007

Debatter :

PV 22/05/2007 - 7
CRE 22/05/2007 - 7

Omröstningar :

PV 23/05/2007 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0203

Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg

7. EU:s handelsrelaterade bistånd (debatt)
CRE

Betänkande om EU:s handelsrelaterade bistånd [2006/2236(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A6-0088/2007)

David Martin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Margrietus van den Berg (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Maria Martens för PPE-DE-gruppen, Sajjad Karim för ALDE-gruppen, Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi och Peter Mandelson.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 23.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy