Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2246(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0084/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0084/2007

Συζήτηση :

PV 22/05/2007 - 8
CRE 22/05/2007 - 8

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2007 - 5.9
CRE 23/05/2007 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0204

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

8. Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης [2005/2246(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Ο Robert Sturdy παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει : ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν : οι Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Margrietus van den Berg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti και Peter Mandelson

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου