Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2246(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0084/2007

Ingivna texter :

A6-0084/2007

Debatter :

PV 22/05/2007 - 8
CRE 22/05/2007 - 8

Omröstningar :

PV 23/05/2007 - 5.9
CRE 23/05/2007 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0204

Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg

8. Avtal om ekonomiskt partnerskap (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om avtal om ekonomiskt partnerskap [2005/2246(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Robert Sturdy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen)

Talare: Jean-Pierre Audy för PPE-DE-gruppen, Margrietus van den Berg för PSE-gruppen, Sajjad Karim för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti och Peter Mandelson

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 23.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy