Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0309(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0160/2007

Ingivna texter :

A6-0160/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/05/2007 - 9.1

Antagna texter :

P6_TA(2007)0186

Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg

9.1. Avtal EG/Ryssland om fisket och bevarande av tillgångarna i Östersjön * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering om samarbete om fisket och om bevarande av marina levande tillgångar i Östersjön [KOM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0186)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy