Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0180/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0180/2007

Συζήτηση :

PV 21/05/2007 - 17
CRE 21/05/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0187

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

9.2. Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE +)[PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγήτρια: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0187)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου