Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2016(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0139/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0139/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.4
CRE 22/05/2007 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0189

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

9.4. Αναθεώρηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Συνεργασία μεταξύ των επιτροπών [2007/2016(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A6-0139/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες (βλ. παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών»)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0189)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Johannes Voggenhuber προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, την οποία υποστηρίζει ο Richard Corbett (εισηγητής) και η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου