Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2125(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0142/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0142/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.9
CRE 22/05/2007 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0194

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

9.9. Εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη της κοινής δήλωσης για την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης [2005/2125(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0142/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0194)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Jo Leinen (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου