Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 22 май 2007 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

9. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.


9.1. Споразумение между ЕО и Русия в областта на рибното стопанство и опазването на ресурсите в Балтийско море * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.2. Финансов инструмент за околната среда (LIFE+) ***III (гласуване)

9.3. Програма Daphné III ***II (гласуване)

9.4. „Засилено сътрудничество между комисиите“(за изменение на член 47 от Правилника за дейността на Европейския парламент) (гласуване)

9.5. Стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите ***I (гласуване)

9.6. Биологично производство и етикетиране на биологичните продукти *(окончателно гласуване)

9.7. Партньорство в областта на рибното стопанство между ЕС, от една страна, и Дания и Гренландия, от друга * (гласуване)

9.8. Постоянна делегация EUROLAT (гласуване)

9.9. Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение (гласуване)

9.10. Прекратяване на обедняването на биологичното разнообразие до 2010 г. (гласуване)

9.11. Глобална Европа - Външни аспекти на конкурентността (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност