Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

9. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


9.1. Avtal EG/Ryssland om fisket och bevarande av tillgångarna i Östersjön * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

9.2. Det finansiella instrumentet för miljön (Life+) ***III (omröstning)

9.3. Daphne III: särskilt program för att förebygga och bekämpa våld ***II (omröstning)

9.4. Samarbete mellan utskott (ändring av artikel 47 i arbetsordningen) (omröstning)

9.5. Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område ***I (omröstning)

9.6. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *(slutomröstning)

9.7. Partnerskapsavtal om fiske mellan EG, å ena sidan, och Danmark och Grönland, å andra sidan * (omröstning)

9.8. Ständig delegation till EUROLAT (omröstning)

9.9. Praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (omröstning)

9.10. Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 (omröstning)

9.11. EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy