Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 22 maja 2007 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.50, a wznowiono je o godzinie 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

12. Debata w sprawie przyszłości Europy (debata)
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący wygłosił krótkie wprowadzenie do debaty.

Głos zabrał Romano Prodi, premier Republiki Włoskiej.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Marie Le Pen w imieniu grupy ITS, Jana Bobošíková, niezrzeszona, Romano Prodi, Antonio Tajani, Gianni Pittella, Bronisław Geremek, Roberta Angelilli, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Paul Marie Coûteaux, Koenraad Dillen, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Umberto Guidoni, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Marco Cappato i Genowefa Grabowska.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności