Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 22 mei 2007 - Straatsburg

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

James Nicholson heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid