Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 22 maja 2007 r. - Strasburg

14. Sytuacja w Palestynie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Palestynie

Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys w imieniu grupy ITS, Jim Allister niezrzeszony, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Georgios Karatzaferis, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula i Frieda Brepoels.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności