Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg

14. Situácia v Palestíne (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v Palestíne

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Philip Claeys za skupinu ITS, Jim Allister nezávislý poslanec, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Georgios Karatzaferis, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula a Frieda Brepoels.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia