Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 22 май 2007 г. - Страсбург

15. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
CRE

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0018/2007).

Първа част

Въпрос 30 (David Martin): Отрицателни последици от целите на ЕС в областта на биогоривата.

Andris Piebalgs (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от David Martin, Danutė Budreikaitė и Reinhard Rack.

Въпрос 31 (Danutė Budreikaitė): Споразумения в областта на енергетиката между държавите членки на ЕС и Русия.

Andris Piebalgs отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Danutė Budreikaitė, Paul Rübig и Justas Vincas Paleckis.

Втора част

Въпрос 33 (Claude Moraes): Уебсайтове със съдържание, подтикващо към омраза.

Franco Frattini (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes, Andreas Mölzer и Hubert Pirker.

Въпрос 34 (Glenis Willmott): Телефонна линия на територията на ЕС в помощ на жертви на насилствена проституция.

Franco Frattini отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Glenis Willmott, Richard Seeber и Justas Vincas Paleckis.

Въпросите 35 към 37 ще получат писмен отговор.

Въпросът 38 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Изказа се Arlene McCarthy относно протичането на времето за въпроси.

Въпрос 39 (Marco Cappato): Достъп на лица с увреждания до средства за комуникация.

Viviane Reding (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marco Cappato.

Въпрос 40 (Georgios Papastamkos): Отделяне на пазарите за електронни телекомуникации.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Georgios Papastamkos.

Въпрос 41 (Katerina Batzeli): Европейска рамка за по-сигурно ползване на мобилни телефони от юношите и децата.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Katerina Batzeli.

Въпросът 42 ще получи писмен отговор.

Въпрос 43 (Bernd Posselt): Положение във Войводина.

Olli Rehn (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Reinhard Rack и Zsolt László Becsey.

Въпрос 44 (Dimitrios Papadimoulis): Прилагане на конвенцията относно морското право от страна на Турция.

Olli Rehn отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Dimitrios Papadimoulis.

Въпрос 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Политическа криза в Турция и перспективи за присъединяване.

Olli Rehn отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou и Konstantinos Hatzidakis.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

(Заседанието, прекъснато в 20.05 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност