Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 22. května 2007 - Štrasburk

15. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
CRE

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0018/2007).

První část

Otázka 30 (David Martin): Negativní důsledky cílů, které si EU stanovila v oblasti biopaliv.

Otázka a a doplňující otázky od: David Martin, Danutė Budreikaitė a Reinhard Rack. Odpověď: Andris Piebalgs (člen Komise).

Otázka 31 (Danutė Budreikaitė): Dohody v oblasti energetiky mezi členskými státy EU a Ruskem.

Otázka a a doplňující otázky od: Danutė Budreikaitė, Paul Rübig a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Andris Piebalgs.

Druhá část

Otázka 33 (Claude Moraes): Internetové stránky podněcující k nenávisti.

Otázka a a doplňující otázky od: Claude Moraes, Andreas Mölzer a Hubert Pirker. Odpověď: Franco Frattini (místopředseda Komise).

Otázka 34 (Glenis Willmott): Horká linka EU pro oběti nucené prostituce.

Otázka a a doplňující otázky od: Glenis Willmott, Richard Seeber a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Franco Frattini.

Autoři otázek 35 37 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 38 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Vystoupila Arlene McCarthy k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 39 (Marco Cappato): Přístup postižených osob ke sdělovacím prostředkům.

Otázka a doplňující otázka od: Marco Cappato. Odpověď: Viviane Reding (členka Komise).

Otázka 40 (Georgios Papastamkos): Rozdělení trhů v oblasti elektronických telekomunikací.

Otázka a doplňující otázka od: Georgios Papastamkos. Odpověď: Viviane Reding.

Otázka 41 (Katerina Batzeli): Evropský rámec pro bezpečnější používání mobilních telefonů mládeží a dětmi.

Otázka a doplňující otázka od: Katerina Batzeli. Odpověď: Viviane Reding.

Autor otázky 42 obdrží písemnou odpověď.

Otázka 43 (Bernd Posselt): Situace ve Vojvodině.

Otázka a a doplňující otázky od: Bernd Posselt, Reinhard Rack a Zsolt László Becsey. Odpověď: Olli Rehn (člen Komise).

Otázka 44 (Dimitrios Papadimoulis): Uplatňování Úmluvy o mořských právech Tureckem.

Otázka a doplňující otázka od: Dimitrios Papadimoulis. Odpověď: Olli Rehn.

Otázka 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politická krize v Turecku a otázka přistoupení Turecka.

Otázka a a doplňující otázky od: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Konstantinos Hatzidakis. Odpověď: Olli Rehn.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:05, pokračovalo v 21:00.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí